Az MPEE tisztikara

Elnök
Dr. Vízkelety Mariann

Főtitkár-alelnök
Mészáros László
Tordáné dr. Petneházy Judit

Védnökség, tiszteletbeli elnökök
Balog Zoltán
Dr. Mádl Ferenc ✞,
Granasztói György ✞,
Dr. Martonyi János

Elnökségi tagok
Bíró Ildikó
Hűvösvölgyi Ildikó
Náray-Szabó Gábor
Dr. Osztie Zoltán

Számvizsgáló bizottság:
Müller Ferenc,
Strich Péterné
Tóth Botondné

Titkárság:
Fülöp Sándor gazdasági titkár
Gajdos Erzsébet sajtófőnök
Molnár Adrienn programiroda vezető